Skilmálar netverslunar Tölvuteks

Innra öryggi vefs

Þjónusta Netverslunar Tölvutek útheimtir, þegar það á við, viðkvæmar trúnaðarupplýsingar svo sem kennitölu og númer greiðslukorts notanda til að þjónustan virki að óskum. Til að tryggja hámarksöryggi notenda og móttekinna persónuupplýsinga fylgir vefurinn íslenskum og alþjóðlegum lögum um viðskipti og persónuvernd ásamt viðurkenndum og/eða vottuðum starfsreglum og öryggisstöðlum.

Þinn aðgangur

Sem skráður notandi í Netverslun Tölvutek berð þú ábyrgð á trúnaði um notendaheiti, lykilorð og aðgang að þeim tölvum sem þú kannt að nota til aðgangs á vefinn. Við skráningu samþykkir þú að bera ábyrgð á öllum notkunartilvikum varðandi „Síðuna mína“ og lykilorð. Tölvutek ehf áskilur sér einhliða rétt til að hafna þjónustu, loka aðgangi, fjarlægja eða breyta innihaldi vefsins eða stöðva pantanir ef þurfa þykir af öryggis- eða öðrum ástæðum.

Þín kjör

Reikningsviðskipti fyrirtækja gjaldfærast innan umsamins greiðslufrests á birtu verði sem getur verið listaverð, sérkjör eða tilboðsverð frá söludeild Tölvutek. Staðgreiðsluviðskipti fara fram með kreditkorti á birtu verði sem getur verið listaverð eða tilboðsverð eftir atvikum. Ef þú þarft nánari upplýsingar um þín kjör getur þú sent fyrirspurn með tölvupósti á: sala@tolvutek.is

Við staðfestingu pöntunar á í netverslun Tölvutek skuldbinda viðskiptavinir sig til þess að samþykkja viðskiptaskilmála Origo og dótturfélaga, en Tölvutek ehf er eitt af dótturfélögum Origo hf, hér má nálgast fulla viðskiptaskilmála Tölvutek  viðskiptaskilmálar.

Öll verð í vefverslun eru birt með fyrirvara um breytingar og villur.

Skilaréttur

Skilafrestur á vöru er 30 dagar frá dagsetningu kvittunar fyrir kaupum, eða staðfestingu á móttöku sem sýnir með fullnægjandi hætti hvenær vara var keypt eða afhent.

Sé vöru skilað eða tilkynnt um skil innan 14 daga frá kaupum eða afhendingu, býðst viðskiptavini full endurgreiðsla sem jafngildir upphaflegu kaupverði, en eftir það er miðað við það verð sem er í verslun við skil sé það lægra.

 

Viðskiptavinur ber ábyrgð á þeirri rýrnun á verðgildi vörunnar sem stafar af meðferð hennar. Verðgildi vöru getur t.d. rýrnað ef innsigli á umbúðum er rofið, handbækur eða fylgihlutir vantar, skjöl vistuð eða hugbúnaður settur upp á búnaði. Athuga skal að endurgreiðsla vegna skila á búnaði nær aðeins til kaupverðs búnaðar en annar kostnaður sem fellur til, m.a. vegna flutnings á búnaði, er á ábyrgð viðskiptavinar einnig gæti myndast kostnaður ef sérfræðingur þarf að yfirfara búnað í opnum plastumbúðum eða þar sem innsigli er rofið. Viðskiptavinur ber áhættu á búnaði þar til Tölvutek hefur móttekið hann, og ber kostnað við að koma vöru sem á að skila til Tölvutek.


Skilaréttur þessi á ekki við af

  • Sérpöntunum sem eru pantaðar sérstaklega samkvæmt beiðni neytanda, sjá nánar  viðskiptaskilmálar.
  • Vöru sem líklegt er að rýrni eða úreldist fljótt t.d. ef innsigli hefur verið rofið á rekstrarvörum eins og blekhylkjum, rafhlöðum, pappír, ljósaperur o.s.frv.
  • Tölvuhugbúnaði ef innsigli hefur verið rofið o.e. sett upp á tölvu viðskiptavinar með samþykki viðskiptavinar.
  • Tekið er á móti vöruskilum í verslunum Tölvutek í Mörkinni 3, 108 Reykjavík og Undirhlíð 2, 603 Akureyri
  • Einnig er hægt að tilkynna vöruskil innan 14 daga frá móttöku búnaðar á netfangið sala@tolvutek.is eða með því að fylla út formið á þessari slóð Beiðni um skil á vöru eða þjónustu (tolvutek.is)
  • Eða notað staðlað uppsagnareyðublað á þessari slóð  https://tolvutek.is/images/content/435_2016.pdf sem er samkvæmt reglugerð nr.435/216. Leiðbeiningar um uppsagnareyðublaðið er að finna á þessari slóð  https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/435-2016

 Vöruskil fyrirtækja

Ábyrgð á vélbúnaði

Allur nýr vélbúnaður, sem Tölvutek afhendir, nýtur ábyrgðar á skilgreindu þjónustutímabili. Sé ábyrgðartími ekki skilgreindur, er hann 1 ár. Búnaður sem seldur hefur verið til neytenda skal vera í ábyrgð í 2 ár frá söludegi. 5 ára ábyrgð kann að gilda í ákveðnum tilfellum ef vöru er ætlaður lengri endingartími.

Viðgerðarþjónusta og ábyrgðarmál

Þjónustumiðstöð Origo annast viðgerðaþjónustu og ábyrgðarmál á öllum búnaði frá framleiðendunum Lenovo , Acer, BenQ, Brother, ásamt Samsetningum frá Tölvutek auk viðgerða á prenturum, faxtækjum, Farsímum sem keyptar hafa verið í Netverslun Tölvutek. Þjónustumiðstöð Origo að Köllunarklettsvegi 8 er opin alla virka daga frá 09:00 - 17:00. Sími: 516-1900. Netfang: verkstaedi@origo.is

Einnig er tekið á móti öllum búnaði sem keyptur er í Netverslun Tölvutek í verslunum Tölvutek í Mörkinni 3, 108 Reykjavík. Sími: 563-6900, Netfang: verk@tolvutek.is.

Á Akureyri annast Verkstæði Tölvutek viðgerðþjónustu og ábyrgðarmál á öllum tölvubúnaði. Verslun Tölvutek á Akureyri er í Undirhlíð 2, 603 Akureyri. Sími: 430-6900. Netfang: verkak@tolvutek.is , verslanir Tölvutek eru opnar alla virka daga frá 10:00 - 18:00 og á Laugardögum frá 11:00 - 16:00

Viðgerðir á vörum sem eru verslaðar hjá Tölvutek

  • Beco annast viðgerðir á Canon myndavélum og upptökuvélum. Langholtsvegi 84, 104 Rvk. S: 533-3411.
  • Origo annast viðgerðir á öllu undir vörumerkjum BOSE, Lenovo, BenQ, Brother og Canon prenturum. Þjónustumiðstöð okkar er staðsett að Köllunarklettsvegi 8, 104 Rvk. S: 516-1900
  • Sónn annast viðgerðir á rafmagnstækjum frá Sony (Heyrnatól, Playstation tölvur) Faxafeni 12, 108 Rvk. S: 552-3150 / 588-0404
Lög um neytendasamninga
Lög um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu


Tækjatrygging Tölvutek


Lög og varnarþing

Samningssamband Tölvutek við viðskiptamenn sína fellur undir íslensk lög. Komi til ágreinings sem ekki tekst að leysa getur viðskiptavinur leitað til Kærunefnd vöru - og þjónustukaupa, Borgartúni 21, 105 Reykjavík https://kvth.is , einnig getur ágreiningur verið rekinn fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur - Austurstræti 19, 101 Reykjavík. Ef einhver ákvæði skilmála þessara eða samnings aðila eru í andstöðu við ófrávíkjanleg lög og reglur sem um þá gilda eða ef slík ákvæði eru dæmd ógild af dómstóli sem hefur lögsögu yfir samningsaðilum, skulu slík samningsákvæði umorðuð á þann veg að sem minnst röskun verði á upphaflegum tilgangi samningsaðilanna innan ramma viðkomandi laga og dómsúrlausna, og skulu ákvæði skilmálanna og/eða samnings aðila að öðru leyti halda fullu gildi.